ตรวจเยี่ยมสนามสอบ RT สพป.สตูล ปีการศึกษา 2563

วันที่ 17 มีนาคม 2564  สพป.สตูล ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ปีการศึกษา 2563  ในการนี้ นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.สตูล มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานการสอบ/สนามสอบ นำทีมโดย นายกอเฉ็ม หมีนเหม   นายสามารถ รังสรรค์   นางสุมน ไชยเสนีย์   รอง ผอ.สพป.สตูล   พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มทุกกลุ่มงาน และ ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล  ออกเยี่ยมสนามสอบ เพื่อกำกับ ติดตาม การดำเนินการจัดสอบ ของคณะกรรมการระดับสนามสอบให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติการจัดสนามสอบและมาตรฐานการสอบ ทั้งนี้การจัดการสอบเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่มีปัญหาอุปสรรคแต่อย่างใด

#กลุ่มงานคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี #

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>

ผู้ชม :372