เมษายน 2021 archive

DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

 ประชาสัมพันธ์ ตารางออกอากาศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ …

Continue reading

โครงการสอนออนไลน์-Project 14

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่ แน …

Continue reading

แผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning

ทรูปลูกปัญญาร่วมกับสำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทย …

Continue reading

การประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการประเมินโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

วันที่ 26 เมษายน 2564 นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนัก …

Continue reading

Continue reading