การประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการประเมินโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

วันที่ 26 เมษายน 2564 นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล มอบหมายให้ นางจิรัชฎา ลิมานิ ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล จัดประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการประเมินโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินและตรวจโครงงานให้กับโรงเรียนที่ต่ออายุตราพระราชทาน จำนวน 44 โรงเรียนและสรุปผลการประเมินระดับเขตพื้นที่ไปยัง สพฐ. ภายในวันที่ 1-15 มิถุนายน 2564  ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

##กลุ่มงานคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี #

ผู้ชม :271