DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

📌 ประชาสัมพันธ์ ตารางออกอากาศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  

ระดับปฐมวัย, ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา สามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ www.dltv.ac.th หรือ คลิก Link ได้ที่นี่

🧐ระดับประถมศึกษา 

ช่อง 186 DLTV 1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 คลิกที่นี่ https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/69526

ช่อง 187 DLTV 2 ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 คลิกที่นี่ https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/69527

่อง 188 DLTV 3 ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 คลิกที่นี่ https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/69528

่อง 189 DLTV 4 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 คลิกที่นี่ https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/69529

่อง 190 DLTV 5 ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 คลิกที่นี่ https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/69530

่อง 191 DLTV 6 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 คลิกที่นี่ https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/69531

🧐ระดับมัธยมศึกษา  

ช่อง 192 DLTV 7 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิกที่นี่ https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/69532

่อง 193 DLTV 8 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 คลิกที่นี่ https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/69533

ช่อง 194 DLTV 9 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 คลิกที่นี่ https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/69534

🧐ะดับปฐมวัย 

ช่อง 195 DLTV 10 ระดับอนุบาล 1 คลิกที่นี่ https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/69535

ช่อง 196 DLTV 11 ระดับอนุบาล 2 คลิกที่นี่ https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/69536

ช่อง 197 DLTV 12 ระดับอนุบาล 3 คลิกที่นี่ https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/69537

ผู้ชม :684