เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำ เรื่อง สระเปลี่ยนรูป และสระลดรูป เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดย นางบุศรา  สำเร  ตำแหน่งครู  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนบ้านทุ่งไหม้

ดูรายละเอียด  คลิ๊ก

ผู้ชม :138