เผยแพร่ผลงานวิชาการ

การพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้เพื่อการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งไหม้โดยใช้แนวคิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ Thungmai Model เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียมของนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งไหม้ โดย นายอับดุลอาซิส  ยาบา  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านทุ่งไหม้

ดูรายละเอียด  คลิ๊ก

ผู้ชม :154