การประชุมชี้แจงศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 (เวลา14:00 น.) ห้องประชุม สพป.สตูล ขั้น 3 นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.สตูล มอบหมาย นางสุมน ไชยเสนีย์ รอง ผอ.สพป.สตูล นายนภดล ยิ่งยงสกุล นางหนึ่งฤทัย วิจิตรจรรยา และนางสาวจันทรัสม์ เอี่ยวเล็ก เข้าร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สรุปผลการดำเนินการบริหารการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 เตรียมการบริหารการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา2564 รวมถึงรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ทั้งนี้ในปีนี้สทศ.ได้กำหนดการทดสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 (เพียง 1 วัน)

 

 

*****************************************

กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

*******************************************

ชมภาพกิจกรรม>>

ผู้ชม :128