นศ.ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต เข้ารับการฝึกปฎิบัติงานการบริหารการศึกษา ณ กลุ่มนิเทศฯ

วันที่ 9 กันยายน 2564  นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ให้การต้อนรับและถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ โครงสร้าง ภารกิจและการบริหารงานภายในกลุ่มงานนิเทศฯ สพป.สตูล แด่ นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จำนวน 2 ราย คือ นายสุรศักดิ์ แก้วเพชรสกุล   ครู รร.บ้านตำมะลังเหนือ   และ นายชำนาญ ทวีทอง  ครู รร.ราชประชานุเคราะห์ 42 สตูล

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

 

ผู้ชม :38