ประชุมปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการนิเทศ ฯ การจัดการศึกษาเรียนรวม

วันที่ 14 กันยายน 2564   นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการนิเทศ ช่วยเหลือ ติดตาม กำกับการดำเนินงานการจัดการศึกษาเรียนรวม เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม โดยมีนางสาวกัลยาณี พิพัฒน์วรสกุล ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม มีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญทางการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม นำทีมโดยนายสัมภาษณ์ ปลอดขาว และผู้บริหารโรงเรียน รวมถึงเจ้าหน้าที่จากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล ได้จัดทำรายงานผลการนิเทศ ฯ เป็นที่เรียบร้อย

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

 

ผู้ชม :129