ประชุมหารือการจัดกิจกรรมรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”

วันที่ 14 ตุลาคม 2564  นางสาวศุจิรัตน์  ไชยบูรณ์ รอง ผอ.สพป.สตูล  นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวจิรัชฎา ลิมานิ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล  ร่วมประชุมหารือการเตรียมการจัดกิจกรรมรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีกำหนดพิธีรับตราพระราชทานฯ ในวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564  ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสำเร็จตามวัตถุประสงค์

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี#

 

ผู้ชม :331