การประชุมพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สพป.สตูล

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ชั้น 3 สพป.สตูล  นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เป็นประธานการประชุมพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล เพื่อทบทวนพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ประกาศที่เกี่ยวข้อง และวางแผนการดำเนินงานส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตามโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล ต่อไป

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี#

 

      

ผู้ชม :126