Category Archive: เกียรติบัตร/วุฒิบัตร

May
03

เกียรติบัตรอบรมการประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายสถานศึกษาโรงเรียนคุณธรรม สพป.สตูล

cerโรงเรียนคุณธรรม60

เกียรติบัตรอบรมการประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายสถานศึกษาโรงเรียนคุณธรรม สพป.สตูล วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เกียรติบัตรอบรมโรงเรียนคุณธรรม2560         สื่อ เอกสารประกอบการอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม (บรรยายอบรมครู+น.ร.) ความเป็นมาของโครงการ คำถวายสัตย์ปฏิญาณ ผู้ชม :164

Oct
12

วุฒิบัตรอบรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

อบรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  วันที่ ๒๖ – ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ เมืองสตูล 1 เมืองสตูล 2 ควนกาหลง ควนโดน ท่าแพ ทุ่งหว้า มะนัง ละงู 1 ละงู 2 ———————————————————————————————————————————————————– อบรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๐ – ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์ เมืองสตูล 1 เมืองสตูล 2 ควนกาหลง ควนโดน ท่าแพ ทุ่งหว้า มะนัง ละงู 1 ละงู 2 ———————————————————————————————————————————————————– อบรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – …

Continue reading »