ผลการประเมินคุณภาพ ปี 55

ผู้ชม :5529

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

รวมทุกวิชาป2 ปรับปรุงแก้ไขใหม่ล่าสุด คณิตศาสตร์ รายเครือข่าย รายงานค่าสถิติรายโรงเรียน รายงานค่าสถิติรายสาระ ภาษาไทย รายเครือข่าย รายงานค่าสถิติรายโรงเรียน รายงานค่าสถิติรายสาระ ผู้ชม :4915

View page »

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ภาษาไทย รายเครือข่าย รายโรงเรียน รายสาระ คณิตศาสตร์ รายเครือข่าย รายโรงเรียน รายสาระ วิทยาศาสตร์ รายเครือข่าย รายโรงเรียน รายสาระ สังคมศึกษา รายเครือข่าย รายโรงเรียน รายสาระ ภาษาต่างประเทศ รายเครือข่าย รายโรงเรียน New รายสาระ ผู้ชม :5142

View page »

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

รวมทุกวิชาม2 ภาษาไทย รายเครือข่าย รายโรงเรียน รายสาระ คณิตศาสตร์ รายเครือข่าย รายโรงเรียน รายสาระ วิทยาศาสตร์ รายเครือข่าย รายโรงเรียน รายสาระ สังคมศึกษา รายเครือข่าย รายโรงเรียน รายสาระ ภาษาต่างประเทศ รายเครือข่าย รายโรงเรียน รายสาระ ผู้ชม :2746

View page »

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>