การอ่านทำนองเสนาะ

ผู้ชม :1450

ประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3)

บทร้อยกรองในแบบเรียน ชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑ – ๓)   ผู้ชม :2656 เพลงช้าง 02 เพลงช้าง.mp3 1.3 MiB 753 Downloads รายละเอียด Category:บทร้อยกรอง วันที่:15 พฤศจิกายน 2013 ช้างป่าน่ารัก 03 ช้างป่าน่ารัก.mp3 1.3 MiB 476 Downloads รายละเอียด Category:บทร้อยกรอง วันที่:15 พฤศจิกายน 2013 ลากันไปโรงเรียน 04 ลากันไปโรงเรียน.mp3 778.9 KiB 326 Downloads รายละเอียด Category:บทร้อยกรอง วันที่:15 พฤศจิกายน 2013 ฝึกจูงหาง 05 ฝึกจูงหาง.mp3 752.9 KiB 205 Downloads รายละเอียด Category:บทร้อยกรอง วันที่:15 พฤศจิกายน …

View page »

ประถมศึกษาตอนต้น (ป.4-6)

ผู้ชม :2952 ก่อนจะเชื่อสิ่งใดให้ยั้งคิด 44 ก่อนจะเชื่อสิ่งใดให้ยั้งคิด.mp3 3.0 MiB 836 Downloads รายละเอียด Category:บทร้อยกรองประถมศึกษาตอนปลาย วันที่:15 พฤศจิกายน 2013 น้ำผึ้งหยดเดียวก่อเหตุ 45 น้ำผึ้งหยดเดียวก่อเหตุ.mp3 849.2 KiB 782 Downloads รายละเอียด Category:บทร้อยกรองประถมศึกษาตอนปลาย วันที่:15 พฤศจิกายน 2013 เปลวไฟต้องเศษไม้ 46 เปลวไฟต้องเศษไม้.mp3 1.6 MiB 627 Downloads รายละเอียด Category:บทร้อยกรองประถมศึกษาตอนปลาย วันที่:15 พฤศจิกายน 2013 กลอนสุภาพ 47 กลอนสุภาพ.mp3 3.1 MiB 498 Downloads รายละเอียด Category:บทร้อยกรองประถมศึกษาตอนปลาย วันที่:15 พฤศจิกายน 2013 พระคุณแม่ 48 พระคุณแม่.mp3 2.7 MiB …

View page »

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>