ผลการประเมินคุณภาพ ปี 2557

ผู้ชม :3639

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

รายงานคุณภาพระดับเขตพื้นที่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ระดับเครือข่าย รายงานคุณภาพระดับเครือข่าย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ระดับโรงเรียน รายงานคุณภาพระดับโรงเรียนเครือข่ายเมืองสตูล 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 รายงานคุณภาพระดับโรงเรียนเครือข่ายเมืองสตูล 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 รายงานคุณภาพระดับโรงเรียนเครือข่ายละงู 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 รายงานคุณภาพระดับโรงเรียนเครือข่ายละงู 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 รายงานคุณภาพระดับโรงเรียนเครือข่ายท่าแพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 รายงานคุณภาพระดับโรงเรียนเครือข่ายทุ่งหว้า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 รายงานคุณภาพระดับโรงเรียนเครือข่ายควนกาหลง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 รายงานคุณภาพระดับโรงเรียนเครือข่ายควนโดน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 รายงานคุณภาพระดับโรงเรียนเครือข่ายมะนัง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 รายงานคุณภาพระดับโรงเรียน ต่างสังกัด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 รายบุคคล รายงานผลการประเมินรายบุคคล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผู้ชม :2718

View page »

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

รายงานคุณภาพระดับเขตพื้นที่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระดับเครือข่าย รายงานคุณภาพระดับเครือข่าย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระดับโรงเรียน เนื่องจากข้อมูลระดับโรงเรียนที่อัพโหลดขึ้นเว็บมีข้อผิดพลาดตรงค่าเฉลี่ยร้อยละ ต้องขออภัยทุกท่าน รบกวนให้ทุกท่านโหลดใหม่ โดยยึดของวันที่ 25 มีนาคม 2558 เวลา 12.00  น. รายงานคุณภาพระดับโรงเรียนเครือข่ายเมืองสตูล 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รายงานคุณภาพระดับโรงเรียนเครือข่ายเมืองสตูล 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รายงานคุณภาพระดับโรงเรียนเครือข่ายละงู 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รายงานคุณภาพระดับโรงเรียนเครือข่าย ละงู 2 ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 รายงานคุณภาพระดับโรงเรียนเครือข่ายควนกาหลง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รายงานคุณภาพระดับโรงเรียนเครือข่ายควนโดน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รายงานคุณภาพระดับโรงเรียนเครือข่ายท่าแพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รายงานคุณภาพระดับโรงเรียนเครือข่ายทุ่งหว้า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รายงานคุณภาพระดับโรงเรียนเครือข่ายมะนัง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รายงานคุณภาพระดับโรงเรียนเครือข่ายต่างสังกัด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รายบุคคล …

View page »

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

รายงานคุณภาพระดับเขตพื้นที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระดับเครือข่าย รายงานคุณภาพระดับเครือข่าย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระดับโรงเรียน รายงานคุณภาพระดับโรงเรียนเครือข่ายเมืองสตูล 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายงานคุณภาพระดับโรงเรียนเครือข่ายเมืองสตูล 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายงานคุณภาพระดับโรงเรียนเครือข่ายละงู 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายงานคุณภาพระดับโรงเรียนเครือข่ายละงู 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายงานคุณภาพระดับโรงเรียนเครือข่ายควนกาหลง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายงานคุณภาพระดับโรงเรียนเครือข่ายควนโดน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายงานคุณภาพระดับโรงเรียนเครือข่ายท่าแพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายงานคุณภาพระดับโรงเรียนเครือข่ายทุ่งหว้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายงานคุณภาพระดับโรงเรียนเครือข่ายมะนัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายงานคุณภาพระดับโรงเรียนต่างสังกัด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายบุคคล รายงานผลการประเมินรายบุคคล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้ชม :1720

View page »

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>