ผลการประเมินคุณภาพ

ผลการประเมินคุณภาพปี ๕๓

ผู้ชม :8176

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ผู้ชม :767

View page »

ผลการประเมินคุณภาพ ปี 2556

ผู้ชม :4402

View page »

ผลการประเมินคุณภาพ ปี 2557

ผู้ชม :3640

View page »

ผลการประเมินคุณภาพ ปี 55

ผู้ชม :5530

View page »

ผลการประเมินคุณภาพปี ๕๓

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2553 รายงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสพฐ. รายงานระดับโรงเรียน รายงานระดับบุคคล รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2553 รายงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา_ปรนัย รายงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา_อัตนัย รายงานระดับโรงเรียน_ปรนัย รายงานระดับโรงเรียน_อัตนัย รายงานระดับบุคคล_ปรนัย รายงานระดับบุคคล_อัตนัย รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2553 รายงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา รายงานระดับโรงเรียน รายงานระดับบุคคล รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2553 รายงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา_ปรนัย รายงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา_อัตนัย รายงานระดับโรงเรียน_ปรนัย รายงานระดับโรงเรียน_อัตนัย รายงานระดับบุคคล_ปรนัย รายงานระดับบุคคล_อัตนัย รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2553 รายงานรวมโรงเรียน รายงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสพฐ. รายงานระดับเขตพื้นที่ รายงานระดับโรงเรียน รายงานระดับบุคคล รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2553 ชั้นประถมศึกษาปีที่ …

View page »

ผลการประเมินคุณภาพปี ๕๔

รายงานผลการสอบภาคปฏิบัติ ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554 (เด็กปกติ) รายงานผลการสอบภาคปฏิบัติ ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554 (เด็กพิเศษ)   ผู้ชม :8482

View page »

1 comment

  1. money says:

    This is a great post, thanks!

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>