อับดลรอหมาน ปะดูกา

Author's posts

รายงานการพัฒนาชุดฝึกอบรมแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

ชื่อโครงการ การพัฒนาชุดฝึกอบรมแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อส …

Continue reading

Continue reading

แผนการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

ตามที่กลุ่มนิเทศได้จัดการฝึกอบรม แนวทางการจัดกิจกรรมเพื …

Continue reading

การฝึกอบรมแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ รุ่นที่ 2

การฝึกอบรมแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน …

Continue reading

Continue reading

ประมวลรูปกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์รุ่นที่ 1

ประมวลรูปถ่ายการฝึกอบรมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยช …

Continue reading

Continue reading

เลื่อนสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 เพื่อลดความเครียดนักเรียน

เลื่อนสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 เพื่อลดความเครียดนักเรียน  …

Continue reading

ประกาศผลการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์

ผลการแข่งขันการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์  รอบคัดเลือก …

Continue reading

China’s Got Talent show 2011 12-year-old Mongolian boy singing “Mother in the Dream”

คลิ๊กเลยครับ ซึ้งมากครับกับเรื่องราวของเด็กอายุ 12  ปี  …

Continue reading

Continue reading

แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษา พ.ศ 2551

แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โครงการธนา …

Continue reading

Continue reading

แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551

แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โครงการธนา …

Continue reading

Continue reading

โครงการสร้างข้อสอบออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ชั้น ป.3และ ป.6 ตามตัวชี้วัดหลักสูตรแกรกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ 2551

อาจารย์ที่ได้ส่งแบบทดสอบคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 …

Continue reading

ผลการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานหมกรรมวิชาการจังหวัดสตูล ปี 255 …

Continue reading

รู้จักเกิน 5 ถือว่าแก่

ผู้ชม :2335

Continue reading