นภดล ยิ่งยงสกุล

Author's details

Name: นภดล ยิ่งยงสกุล
Date registered: 2 พฤษภาคม 2011

Latest posts

  1. แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม — 21 พฤษภาคม 2018
  2. ไฟล์นำเสนอการชี้แจงการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานผู้เรียน (NT) — 27 กุมภาพันธ์ 2018
  3. สนามทดสอบ ระดับชาติ (National Test: NT) ความสามารถพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 — 8 กุมภาพันธ์ 2018
  4. ประกาศผลการประเมินการนำนโยบายผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล สู่การปฏิบัติ — 28 กันยายน 2017
  5. การนำนโยบายผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล สู่การปฏิบัติ — 1 กันยายน 2017

Most commented posts

  1. เอกสารชุด “แนวทางพัฒนาการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้” — 12 comments
  2. สำรวจรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมบูรณาการการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 — 5 comments
  3. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2553 — 4 comments
  4. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ ๖๑ จังหวัดชุมพร ประจำปี ๒๕๕๔ — 2 comments
  5. หลักเกณฑ์และกิจกรรมการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียน — 2 comments

Author's posts listings

พ.ค. 21

แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จะจัดอบรมเ …

Continue reading »

ก.พ. 27

ไฟล์นำเสนอการชี้แจงการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานผู้เรียน (NT)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จัดประชุมคณะกร …

Continue reading »

ก.พ. 08

สนามทดสอบ ระดับชาติ (National Test: NT) ความสามารถพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนตรวจสอบสนามทดสอบ ระดับชาติ (National Test: NT) …

Continue reading »

ก.ย. 28

ประกาศผลการประเมินการนำนโยบายผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล สู่การปฏิบัติ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เรื่อง ผ …

Continue reading »

ก.ย. 01

การนำนโยบายผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล สู่การปฏิบัติ

คู่มือการนำนโยบายผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาป …

Continue reading »

ส.ค. 25

โครงการประชุมปฏิบัติการฝึกอบรมครูแกนนำโครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET)

โครงการประชุมปฏิบัติการฝึกอบรมครูแกนนำโครงการยกระดับคุณ …

Continue reading »

Continue reading »

ส.ค. 25

รายงานการประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน โดยใช้เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนอนุบาลละงู

ชื่อผลงาน            :   รายงานการประเมินโครงการป้องกัน …

Continue reading »

Continue reading »

ส.ค. 18

อบรมการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการประเมินผลนักเรียนระดับนานาชาติ (PISA) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จัดอบรมการจัดก …

Continue reading »

Continue reading »

ส.ค. 05

เกียรติบัตรแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ตามโครงการแข่งขันทักษะวิชาการคณิตศาสตร์

เกียรติบัตรแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ตามโครง …

Continue reading »

ก.ค. 17

ประมวลภาพกิจกรรมค่าย “SPESAO Genius Camp 2017” ณ ศูนย์การเรียนรู้ภูริศึกษาวิชาลัย รุ่น 1

ประมวลภาพกิจกรรมค่าย “SPESAO Genius Camp 2017&#82 …

Continue reading »

Continue reading »

ก.ค. 14

แผนยกระดับคุณภาพการศึกษาจากผล O-NET และผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ตามบริบทของจังหวัดสตูล

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล แจ้งการจ …

Continue reading »

ก.ค. 05

การศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้นำผู้บริหาร …

Continue reading »

Continue reading »

Older posts «