นภดล ยิ่งยงสกุล

Author's posts

ชั้นหนังสือกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สตูล

ผู้ชม :207

Happy New Year 2020

ผู้ชม :133

นับถอยหลังสอบ RT ปีการศึกษา 2562

ไฟล์ PowerPoint ชี้แจงNT62-สพป.สตูล ผู้ชม :446

สังเกตการณ์ประเมินภายนอกรอบสี่โรงเรียนบ้านควนโต๊ะเหลง

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นายอุทัย กาญจนะ ผู้อำนวยการสำน …

Continue reading

Continue reading

ประชุมเชิงปฏิบัติการการสื่อสารสร้างความเข้าใจเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษารอบสี่

การประชุมปฏิบัติการสื่อสารสร้างความเข้าใจ2การประเมินคุณ …

Continue reading

Continue reading

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยไม่ตรงวุฒิ

นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล เป็นประธาน เปิดการประชุมกิจ …

Continue reading

Continue reading

การประชุมปฏิบัติการวางแผนการจัดการเรียนรู้ และออกแบบกิจกรรมเพื่อการจัดการขยะมูลฝอย

นำเสนอการจัดการขยะ นำเสนอการจัดการเรียนรู้ขยะ 5E วุฒิบั …

Continue reading

Continue reading

สัปดาห์แห่งการนิเทศ

ผู้ชม :326

ห้องเรียน ออนไลน์สำหรับ เด็กประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6

ห้องเรียน ออนไลน์สำหรับ เด็กประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ประถม …

Continue reading

ระบบสอบออนไลน์ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ระบบสอบออนไลน์ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การม …

Continue reading

สพป.สตูลจัด “ค่ายยุวชนคนคุณธรรม”

  วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 …

Continue reading

Continue reading

ประชุมปฏิบัติการวางแผนพัฒนานักเรียนแกนนำในโรงเรียนที่เป็นหน่วยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม

วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. นายนิ …

Continue reading

Continue reading