นภดล ยิ่งยงสกุล

Author's posts

ประชุมเชิงปฏิบัติการการสื่อสารสร้างความเข้าใจเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษารอบสี่

การประชุมปฏิบัติการสื่อสารสร้างความเข้าใจ2การประเมินคุณ …

Continue reading

Continue reading

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยไม่ตรงวุฒิ

นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล เป็นประธาน เปิดการประชุมกิจ …

Continue reading

Continue reading

การประชุมปฏิบัติการวางแผนการจัดการเรียนรู้ และออกแบบกิจกรรมเพื่อการจัดการขยะมูลฝอย

นำเสนอการจัดการขยะ นำเสนอการจัดการเรียนรู้ขยะ 5E วุฒิบั …

Continue reading

Continue reading

สัปดาห์แห่งการนิเทศ

ผู้ชม :122

ห้องเรียน ออนไลน์สำหรับ เด็กประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6

ห้องเรียน ออนไลน์สำหรับ เด็กประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ประถม …

Continue reading

ระบบสอบออนไลน์ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ระบบสอบออนไลน์ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การม …

Continue reading

สพป.สตูลจัด “ค่ายยุวชนคนคุณธรรม”

  วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 …

Continue reading

Continue reading

ประชุมปฏิบัติการวางแผนพัฒนานักเรียนแกนนำในโรงเรียนที่เป็นหน่วยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม

วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. นายนิ …

Continue reading

Continue reading

สพป.สตูล ประชุมคณะทำงานเตรียมการขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนที่เป็นหน่วยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม

วันที่ 2 กรกฎาคม2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. นายนิตย์ พรห …

Continue reading

Continue reading

เอกสารแนวทางการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

. สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ …

Continue reading

Continue reading

แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จะจัดอบรมเ …

Continue reading

ไฟล์นำเสนอการชี้แจงการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานผู้เรียน (NT)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จัดประชุมคณะกร …

Continue reading