อารียา งะสมัน

Author's posts

สพฐ.เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ของคณะ ก.ต.ป.น.

  3 มีนาคม  2564 (09.00 น.) ณ ห้องประชุม สพป.สตูล …

Continue reading

Continue reading

ประชุมคณะทำงานดำเนินการสอบ RT/NT ปีการศึกษา 2563

วันที่ 2 มีนาคม 2564 (09.00 น.) นายนภดล  ยิ่งยงสกุล ผู้ …

Continue reading

Continue reading

นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในพระราชดำริ มูลนิธิชัยพัฒนา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายประหยัด  สุขขี ผู้อำนวยการ …

Continue reading

สพป.สตูล ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 1/2564 เพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องป …

Continue reading

Continue reading

การประชุมประจำเดือนของกลุ่มนิเทศฯ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 22 มกราคม 2563

วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมิน …

Continue reading

Continue reading

การนำเสนอการใช้งาน Digital Platform for Education

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายประหยัด สุขขี ผ …

Continue reading

Continue reading

ประชุมสร้างการรับรู้  “เวทีพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล”   

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.สตูล มอบห …

Continue reading

ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการนิเทศการศึกษา ปีงบประมาณ 2564

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 นายกอเฉ็ม หมีนเหม รองผู้อำนวยก …

Continue reading

Continue reading

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เข้ารับการฝึกปฏิบัติงาน ณ สพป.สตูล

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.สตูล ม …

Continue reading

Continue reading

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาเป็นพี่เลี้ยง

ระหว่างวันที่  ๓-๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  ณ สำนักงานเขตพื้นที่ …

Continue reading

พิธีเปิดการแข่งขันงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 นายอุทัย กาญจนะ ผู้อำนวยการสำนักง …

Continue reading

Continue reading

งานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ 2563 การจัดการแข่งขันระดับจังหวัดสตูล

นายอุทัย กาญจนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร …

Continue reading

Continue reading