ฉันณภสินธิ์ คงประสิทธิ์

Author's posts

ประชุมปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการนิเทศ ฯ การจัดการศึกษาเรียนรวม

วันที่ 14 กันยายน 2564   นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเ …

Continue reading

Continue reading

นศ.ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต เข้ารับการฝึกปฎิบัติงานการบริหารการศึกษา ณ กลุ่มนิเทศฯ

วันที่ 9 กันยายน 2564  นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ …

Continue reading

Continue reading

ประชุมชี้แจง การขับเคลื่อนระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล (OBEC Content Center)

26 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ สพป …

Continue reading

Continue reading

การดำเนินการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2564

วันที่ 25 สิงหาคม 2564  กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลกา …

Continue reading

Continue reading

การประชุมชี้แจงศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 (เวลา14:00 น.) ห้องประชุม สพป.สตู …

Continue reading

Continue reading

DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

 ประชาสัมพันธ์ ตารางออกอากาศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ …

Continue reading

โครงการสอนออนไลน์-Project 14

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่ แน …

Continue reading

แผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning

ทรูปลูกปัญญาร่วมกับสำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทย …

Continue reading

เยี่ยมสนามสอบ NT ศูนย์สอบ สพป.สตูล

วันที่ 24  มีนาคม 2564 นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.สตูล  นา …

Continue reading

Continue reading

ประชุมโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ปีการศึกษา 2563

วันที่ 19 มีนาคม 2564 นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.สตูล เป็น …

Continue reading

Continue reading

นิสิตปริญญาโท ม.ทักษิณ เข้าฝึกปฏิบัติงานบริหารการศึกษา

วันที่ 18 มีนาคม 2564 นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ …

Continue reading

Continue reading

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ RT สพป.สตูล ปีการศึกษา 2563

วันที่ 17 มีนาคม 2564  สพป.สตูล ดำเนินการประเมินความสาม …

Continue reading

Continue reading