ฉันณภสินธิ์ คงประสิทธิ์

Author's posts

เยี่ยมสนามสอบ NT ศูนย์สอบ สพป.สตูล

วันที่ 24  มีนาคม 2564 นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.สตูล  นา …

Continue reading

Continue reading

ประชุมโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ปีการศึกษา 2563

วันที่ 19 มีนาคม 2564 นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.สตูล เป็น …

Continue reading

Continue reading

นิสิตปริญญาโท ม.ทักษิณ เข้าฝึกปฏิบัติงานบริหารการศึกษา

วันที่ 18 มีนาคม 2564 นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ …

Continue reading

Continue reading

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ RT สพป.สตูล ปีการศึกษา 2563

วันที่ 17 มีนาคม 2564  สพป.สตูล ดำเนินการประเมินความสาม …

Continue reading

Continue reading

ประชุมหัวหน้าสนามสอบและตัวแทนคณะกรรมการระดับสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563

วันที่ 9 มีนาคม 2564 นายประหยัด สุขี ผอ.สพป.สตูล มอบหมา …

Continue reading

Continue reading

ประชุมคณะทำงานดำเนินการจัดสอบ O-NET ศูนย์สอบ สพป.สตูล ปีการศึกษา 2563

วันที่ 8 มีนาคม 2564 นายประหยัด สุขี ผอ.สพป.สตูล มอบหมา …

Continue reading

Continue reading

ประชุมคณะกรรมการฯ NT – RT สพป.สตูล

5 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ชั้น …

Continue reading

Continue reading

เด็กสตูลต้องลายมือสวยที่สุด

วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ …

Continue reading

Continue reading

นิเทศ ติดตามการเรียนการสอน เพื่อขับเคลื่อนสู่ “สตูลต้องเป็น 1”

วันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2564  นายประหยัด สุขขี  …

Continue reading

Continue reading

ประชุมผ่าน Video conference เรื่องแนวทางการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ และ Coding

18 ม.ค.2564 นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.สตูล พร้อม ผู้บริหา …

Continue reading

Continue reading

Friday Coffee วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563  นายนภดล ยิ่งยงสกุล  ผู้อำนวยก …

Continue reading

Continue reading

สพป.สตูล ร่วมใจจัดงานต้อนรับ นางสุมน ไชยเสนีย์ รอง ผอ.สพป.สตูล

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล พร้ …

Continue reading

Continue reading