ศุภวัลย์ ชูมี

Author's posts

“ครูสอนอย่างมีความสุข เด็กสนุก เกิดการเรียนรู้”

            กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการ …

Continue reading

เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม

โรงเรียนแกนนำทั้ง 17 โรงเรียน ที่เป็นหน่วยขับเคลื่อนโรง …

Continue reading

คู่มือการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนปฐมวัย : การอ่านออกเสียง Phonics

คู่มือการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนปฐมวัย : การ …

Continue reading