Category: กิจกรรมนิเทศ

ประชุมหัวหน้าสนามสอบและตัวแทนคณะกรรมการระดับสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563

วันที่ 9 มีนาคม 2564 นายประหยัด สุขี ผอ.สพป.สตูล มอบหมา …

Continue reading

Continue reading

ประชุมคณะทำงานดำเนินการจัดสอบ O-NET ศูนย์สอบ สพป.สตูล ปีการศึกษา 2563

วันที่ 8 มีนาคม 2564 นายประหยัด สุขี ผอ.สพป.สตูล มอบหมา …

Continue reading

Continue reading

ประชุมคณะกรรมการฯ NT – RT สพป.สตูล

5 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ชั้น …

Continue reading

Continue reading

ประชุมปรึกษาหารือโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ประจำปีงบประมาณ 2564

5 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศ ติดต …

Continue reading

Continue reading

สพฐ.เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ของคณะ ก.ต.ป.น.

  3 มีนาคม  2564 (09.00 น.) ณ ห้องประชุม สพป.สตูล …

Continue reading

Continue reading

ประชุมคณะทำงานดำเนินการสอบ RT/NT ปีการศึกษา 2563

วันที่ 2 มีนาคม 2564 (09.00 น.) นายนภดล  ยิ่งยงสกุล ผู้ …

Continue reading

Continue reading

เด็กสตูลต้องลายมือสวยที่สุด

วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ …

Continue reading

Continue reading

นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในพระราชดำริ มูลนิธิชัยพัฒนา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายประหยัด  สุขขี ผู้อำนวยการ …

Continue reading

สพป.สตูล ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 1/2564 เพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องป …

Continue reading

Continue reading

นิเทศ ติดตามการเรียนการสอน เพื่อขับเคลื่อนสู่ “สตูลต้องเป็น 1”

วันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2564  นายประหยัด สุขขี  …

Continue reading

Continue reading

การประชุมประจำเดือนของกลุ่มนิเทศฯ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 22 มกราคม 2563

วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมิน …

Continue reading

Continue reading

ประชุมผ่าน Video conference เรื่องแนวทางการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ และ Coding

18 ม.ค.2564 นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.สตูล พร้อม ผู้บริหา …

Continue reading

Continue reading