Category: กิจกรรมนิเทศ

สพป.สตูลจัด “ค่ายยุวชนคนคุณธรรม”

  วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 …

Continue reading

Continue reading

ประชุมปฏิบัติการวางแผนพัฒนานักเรียนแกนนำในโรงเรียนที่เป็นหน่วยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม

วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. นายนิ …

Continue reading

Continue reading

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศึกษานิเทศก์และครูแกนนำในโรงเรียนที่เป็นหน่วยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม

 วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. นายน …

Continue reading

Continue reading

ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามแล …

Continue reading

Continue reading

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาแกนนำขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนที่เป็นหน่วยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม

วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. นายนิตย์ …

Continue reading

Continue reading

สพป.สตูล ประชุมคณะทำงานเตรียมการขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนที่เป็นหน่วยขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม

วันที่ 2 กรกฎาคม2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. นายนิตย์ พรห …

Continue reading

Continue reading

เอกสารแนวทางการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

. สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ …

Continue reading

Continue reading

การแข่งขันทักษะภาษาไทยปีการศึกษา ๒๕๖๑

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  กำหนดจัดก …

Continue reading

แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จะจัดอบรมเ …

Continue reading

ไฟล์นำเสนอการชี้แจงการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานผู้เรียน (NT)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จัดประชุมคณะกร …

Continue reading

ประกาศผลการประเมินการนำนโยบายผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล สู่การปฏิบัติ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เรื่อง ผ …

Continue reading

การนำนโยบายผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล สู่การปฏิบัติ

คู่มือการนำนโยบายผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาป …

Continue reading