Category: กิจกรรมนิเทศ

ประชุมเตรียมการทดสอบคุณภาพผู้เรียนวิชาอิสลามศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563  นายกอเฉ็ม  หมีนเหม  …

Continue reading

Continue reading

ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้น ป.1 ปี 2562

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563  นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล …

Continue reading

Continue reading

กิจกรรม Friday Coffee ครั้งที่ 4/2563

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผ …

Continue reading

Continue reading

ต้อนรับศึกษานิเทศก์คนใหม่ นายเจนวิทย์ อุสสวิโร สู่กลุ่มนิเทศฯ สพป.สตูล

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล …

Continue reading

Continue reading

ประชุมจัดทำแผนนิเทศการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

นายอุทัย กาญจนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร …

Continue reading

Continue reading

เตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ระหว่างวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียน ตชด. บ้านยูงทอง

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563  นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิ …

Continue reading

Continue reading

การประชุมชี้แจงผู้บริหารสถานศึกษาและครูพี่เลี้ยง เกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลสตูล และโรงเรียนบ้านคลองขุด

วันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2563  สพฐ.จัดประชุมทางไกล …

Continue reading

Continue reading

สพป.สตูล เราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ลงพื้นที่สนามสอบ O-Net ‘62

  นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล ลงเรือเพื่อเดินทางลง …

Continue reading

Continue reading

ทุกความร่วมมือกับอีกหนึ่งความสำเร็จ..การจัดสอบ O-NET ชั้นป.6 และ ม.3 ศูนย์สอบ สพป.สตูล

เริ่มภารกิจวันแรก ผ่านฉลุย กับการจัดการสอบ O-NET ศูนย์ส …

Continue reading

Continue reading

ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET

วันที่ 30 มกราคม 2563   คณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบ …

Continue reading

Continue reading

กิจกรรม Friday Coffee ครั้งที่ 3/2563

วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเ …

Continue reading

Continue reading

ประชุมคณะทำงาน เตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

วันที่ 30 มกราคม 2563 นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล มอบหม …

Continue reading

Continue reading