Category: กิจกรรมนิเทศ

ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

          วันที่ 29 ตุลาคม 2562  กลุ่มนิเทศ ติดตามและปร …

Continue reading

Continue reading

พิธีเจริญพระพุทธมนต์  ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 นายอุทัย  กาญจนะ  ผอ.สพป.สตูล มอบ …

Continue reading

Continue reading

Friday Coffee ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2562

             วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 กลุ่มนิเทศ ติดต …

Continue reading

Continue reading

ประชุมวางแผนการนิเทศ

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจั …

Continue reading

Continue reading

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 2 พระองค์

นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล มอบหมายนายกอเฉ็ม หมีนเหม พร …

Continue reading

Continue reading

ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 27 กันยายน 2562 นายอุทัย  กาญจนะ  ผอ.สพป.สตูล มอ …

Continue reading

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69

วันที่ 23 กันยายน 2562 นายอุทัย  กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล ประ …

Continue reading

ประชุมเชิงปฏิบัติการการสื่อสารสร้างความเข้าใจเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษารอบสี่

การประชุมปฏิบัติการสื่อสารสร้างความเข้าใจ2การประเมินคุณ …

Continue reading

Continue reading

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยไม่ตรงวุฒิ

นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล เป็นประธาน เปิดการประชุมกิจ …

Continue reading

Continue reading

การประชุมปฏิบัติการวางแผนการจัดการเรียนรู้ และออกแบบกิจกรรมเพื่อการจัดการขยะมูลฝอย

นำเสนอการจัดการขยะ นำเสนอการจัดการเรียนรู้ขยะ 5E วุฒิบั …

Continue reading

Continue reading

ลงทะเบียนการแข่งขันทักษะภาษาไทยเนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๖๒

            สพป.สตูล  กำหนดจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทยเนื …

Continue reading

สัปดาห์แห่งการนิเทศ

ผู้ชม :364