Category Archive: ข่าว

ก.ค. 19

แจ้งรายชื่อครูเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๐

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ได้ดำเนินโครง …

Continue reading »

ก.ค. 06

รายงานประเมินการอ่านการเขียนครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2560 (31 มกราคม 2560)

  ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลได้จ …

Continue reading »

ก.ย. 02

แจ้งวันเวลาการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๕๙

—ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ดำเ …

Continue reading »

พ.ย. 19

จ.สตูล ติดตั้งระบบถ่ายทอดการสอนผ่านดาวเทียม แก้ปัญหาขาดแคลนครู

ผู้ชม :438

ต.ค. 15

สสวท.จัดทำ e-Magazine

สสวท. หรือชื่อเต็ม ๆ ว่า สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร …

Continue reading »

มิ.ย. 03

แบบสำรวจครูผู้สอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สพป.สตูล ปีการศึกษา 2557

กำลังโหลด… ผู้ชม :631

พ.ย. 22

การจัดอันดับ ” 100 โรงเรียนที่มีคุณภาพดีที่สุดในประเทศไทย ประจำปี 2556″

การจัดอันดับ ” 100 โรงเรียนที่มีคุณภาพดีที่สุดในป …

Continue reading »

Continue reading »

พ.ค. 31

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมการสร้างสื่อการเรียนรู้…สู่แท็บเล็ต

ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการอบรมทุกท่านตามรายชื่อด้านล่างย …

Continue reading »

Continue reading »

ก.ย. 03

ผลการประกวดโครงการส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

…..ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล …

Continue reading »

ส.ค. 08

เพิ่มเติมเรื่องการประกวดผลงานโรงเรียน ครู นักเรียนด้านการส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล สนับสนุ …

Continue reading »

Continue reading »

ส.ค. 08

การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๕

การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ …

Continue reading »

ส.ค. 07

ขอเชิญโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ งาน จ.ภ.วิชาการ’๕๕

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ได้กำหนดจัดงาน จ.ภ.วิชา …

Continue reading »

Older posts «