Category: ข่าว

แจ้งรายชื่อครูเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๐

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  ได้ดำเนินโครง …

Continue reading

รายงานประเมินการอ่านการเขียนครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2560 (31 มกราคม 2560)

  ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลได้จ …

Continue reading

แจ้งวันเวลาการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๕๙

—ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ดำเ …

Continue reading

จ.สตูล ติดตั้งระบบถ่ายทอดการสอนผ่านดาวเทียม แก้ปัญหาขาดแคลนครู

ผู้ชม :575

สสวท.จัดทำ e-Magazine

สสวท. หรือชื่อเต็ม ๆ ว่า สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร …

Continue reading

แบบสำรวจครูผู้สอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สพป.สตูล ปีการศึกษา 2557

กำลังโหลด… ผู้ชม :772

การจัดอันดับ ” 100 โรงเรียนที่มีคุณภาพดีที่สุดในประเทศไทย ประจำปี 2556″

การจัดอันดับ ” 100 โรงเรียนที่มีคุณภาพดีที่สุดในป …

Continue reading

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมการสร้างสื่อการเรียนรู้…สู่แท็บเล็ต

ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการอบรมทุกท่านตามรายชื่อด้านล่างย …

Continue reading

Continue reading

ผลการประกวดโครงการส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

…..ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล …

Continue reading

เพิ่มเติมเรื่องการประกวดผลงานโรงเรียน ครู นักเรียนด้านการส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล สนับสนุ …

Continue reading

Continue reading

การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๕

การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ …

Continue reading

ขอเชิญโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ งาน จ.ภ.วิชาการ’๕๕

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ได้กำหนดจัดงาน จ.ภ.วิชา …

Continue reading