Category: ข่าว

ทำเนียบสื่อมวลชนจังหวัดสตูล

[issuu width=420 height=148 backgroundColor=%23222222 d …

Continue reading

การจัดงานสัมมนาวิชาการ เปิดบ้านนวัตกรรม : Educational Innovation Symposium 2012

การจัดงานสัมมนาวิชาการ เปิดบ้านนวัตกรรม View more docum …

Continue reading

การสรรหาโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๕๕

การสรรหาโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๕๕ โดย คณ …

Continue reading

Continue reading

การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่การยกระดับผลการประเมินนักเรียนนานาชาติ (PISA) ปี 2012

การเตียมความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่การยกระดับผ …

Continue reading

การคัดเลือกผุู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ.2555

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำหนดการคัดเลือกผู้ประกอบว …

Continue reading

Continue reading

ประเด็นเตรียมการใช้งานแท็ปแล็ตสำหรับนักเรียนชั้น ป.1

ติดตามประเด็นเตรียมการใช้งานแท็ปแล็ตสำหรับนักเรียนชั้น …

Continue reading

วิธีการโหลดไฟล์เอกสารจากเว็บ slideshare

มีไฟล์เอกสารบ้างไฟล์ที่ทางเว็บกลุ่มนิเทศฯ นำไปฝากกับเว็ …

Continue reading

สพฐ. ประเมิน ศน.สตูล เป็น Master Supervisor

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุม สพป.สตูล นาย …

Continue reading

Continue reading

ประชาสัมพันธ์และรับสมัครพี่นำน้องรักษ์น้ำ

เนื่องจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากน้ำและการเกษตร (องค์การมห …

Continue reading

Continue reading

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๕

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๕ กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศ …

Continue reading

Continue reading

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๕

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๕ กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศ …

Continue reading

Continue reading

เลื่อนสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 เพื่อลดความเครียดนักเรียน

เลื่อนสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 เพื่อลดความเครียดนักเรียน  …

Continue reading