Category: ครูดี ครูเก่ง

การพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความ โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านกาเนะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

เรื่อง การพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความ โดยใช้แบบฝึกทักษะ …

Continue reading

Continue reading

รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอนุบาลละงู ปีการศึกษา 2555

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึก …

Continue reading

Continue reading

The best teacher_of_social_media

The best teacher_of_social_media View more documents fr …

Continue reading

ครูโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า คว้ารางวัล Thailand Innovative Teachers Leadership Awards 2012

นายอาทิกร   เก้าเอี้ยน  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเร …

Continue reading

Continue reading