Category: งานมหกรรมวิชาการ ปี ๕๔

รายละเอียดการแข่งขันคอมพิวเตอร์

รายละเอีดการแข่งขันคอมพิวเตอร์ ผู้ชม :1762

แบบรายงานผลการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการและความสามารถนักเรียน ปี ๒๕๕๔

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้กำหนดแบบฟอร …

Continue reading

Continue reading

เกณฑ์ประกวดแข่งขันทักษะความสามารถนักเรียนมหกรรมวิชาการชายแดนใต้54

{filelink=33} ผู้ชม :9269

ผลการประกวดภาพสัญลักษณ์และคำขวัญงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๕๔

ผลการประกวดภาพสัญลักษณ์และคำขวัญงานมหกรรมวิชาการจังหวัด …

Continue reading

Continue reading

แนวดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๔

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้สำนักงา …

Continue reading

Continue reading

หลักเกณฑ์และกิจกรรมการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียน

{filelink=32} {filelink=20} {filelink=21} {filelink=22} …

Continue reading

Continue reading

รายละเอียดการจัดงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2 ปี 2554 (เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้) วันที่ 14 – 16 กันยายน 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ สำนักง …

Continue reading

Continue reading

ประกวด โลโก้ พร้อมคำขวัญ งานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่ ๒

ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานประกวดออกแบบ โลโก้ พร้อมคำขวัญ  งา …

Continue reading

Continue reading