ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ พิเศษเรียนร่วม

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการพิเศษเรียนร่วม ในระดับ สพป.สตูล  มีรายละเอียด ดังนี้

ผลการแข่งขันเด็กเรียนร่วม

 

ผู้ชม :2357

โครงการสร้างข้อสอบออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ชั้น ป.3และ ป.6 ตามตัวชี้วัดหลักสูตรแกรกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ 2551

อาจารย์ที่ได้ส่งแบบทดสอบคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มายังเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

แล้วสามารถรับวุฒิบัตรได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ.กลุ่มนิเทศติดตามและ

ประเมินผล

ผู้ชม :2661

ขอเชิญร่วมส่งคะแนนโหวตให้นักเรียนโรงเรียนบ้านบุโบย

ขอเชิญโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ร่วมโหวตให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนบ้านบุโบย ต.แหลมสน อ.ละงู จ.สตูล ในการเข้าร่วมโครงการ HAND WASH DANCING CONTEST  มาร้อง เล่น เต้น ล้าง แล้วบอกลาไข้หวัดจากแบคทีเรียที่มองไม่เห็น ได้ทางเว็ปไซต์ด้านล่างนี้
http://www.protex.co.th/campaign/video_contest/video_detail.php?id=25 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ผู้ชม :1664

สารสพป.สตูล ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒๗ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔

ผู้ชม :1717

สถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2554 รุ่นที่ 2

สถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ครั้งที่ 2  ปีงบประมาณ  2554

รุ่นที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
โรงเรียนตามรายชื่อประกาศด้านล่าง สมศ.จะออกประเมินรอบ 3 ตั้งแต่ พฤษจิกายน 2554 – สิงหาคม 2555

เครือข่ายเมืองสตูล 1

1. โรงเรียนบ้านทุ่ง

2. โรงเรียนบ้านควน

3. โรงเรียนบ้านเขาจีน

4. โรงเรียนบ้านกาเนะ Continue reading

ผู้ชม :3330

ผลการคัดเลือกโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนที่มีโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด สอดคล้องกับแผนงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ( ๑ ป ๔ ส ) เพื่อรับการสนับสนุนด้านงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดต่อไปนี้

เครือข่ายเมืองสตูล ๑          ได้แก่                      โรงเรียนบ้านควน

เครือข่ายเมืองสตูล ๒         ได้แก่                      โรงเรียนบ้านบันนังปุเลา

เครือข่ายท่าแพ                     ได้แก่                      โรงเรียนอนุบาลท่าแพ Continue reading

ผู้ชม :1967

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการและความสามารถนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพและเทคโนโลยี

ผลการแข่งขันรายการ/กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ( คอมพิวเตอร์ ) ในระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔   ณ  โรงเรียนบ้านคลองขุด มีนักเรียน/ทีมนักเรียน ที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ตัดสิน ดังนี้

คอมพิวเตอร์…

ผู้ชม :1501

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการและความสามารถนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ผลการแข่งขันรายการ/กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔   ณ  โรงเรียนบ้านควนสตอ มีนักเรียน/ทีมนักเรียน ที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้

ภาษาต่างประเทศ….

ผู้ชม :1354

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการและความสามารถนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ผลการแข่งขันรายการ/กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔   ณ   โรงเรียนบ้านกาเนะ มีนักเรียน/ทีมนักเรียน ที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้

คณิตศาสตร์….

ผู้ชม :1868

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการและความสามารถนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระดับปฐมวัย

ผลการแข่งขันรายการ/กิจกรรม ระดับปฐมวัย  ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔   ณ  โรงเรียนบ้านกาเนะ มีนักเรียน/ทีมนักเรียน ที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้

ปฐมวัย….

ผู้ชม :1886

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการและความสามารถนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

ผลการแข่งขันรายการ/กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ในวันที่ ๒๔ – ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕   ณ  ดรงเรียนบ้านคลองขุด มีนักเรียน/ทีมนักเรียนที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้

สังคมศึกษา…

ผู้ชม :1739

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการและความสามารถนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ กลุ่มสาระศิลปะ

ผลการแข่งขันรายการ/กิจกรรมกลุีมสาระการเรียนรู้ศิลปะ ในวันที่ ๒๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔   ณ  โรงเรียนอนุบาลสตูล มีนักเรียน/ทีมนักเรียน ที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้

ศิลปะ….

ผู้ชม :1906