ประกวด โลโก้ พร้อมคำขวัญ งานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่ ๒

ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานประกวดออกแบบ โลโก้ พร้อมคำขวัญ  งานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้  ๒๕๕๔

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่ ๒ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ชัดเจนในการจัดงาน  ทันสมัย  สะท้อนความเป็นท้องถิ่นชายแดนภาคใต้  จึงขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานการออกแบบโลโก้ พร้อมคำขวัญโดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

๑.  คุณสมัติผู้เข้าร่วมประกวด เป็นครู นักเรียน โรงเรียน  หน่วยงาน  และผู้สนใจทั่วไป Continue reading

ผู้ชม :2975

เครื่องมือช่วยจับคลิปใน youtube มาไว้เป็นวีดีโอส่วนตัว

หากพูดถึงเว็บไซต์เจ้าพ่อแห่งคลิปวีดีโอ คงปฎิเสธไม่ได้ที่จะพูดถึงยักษ์ใหญ่อย่าง เว็บไซต์youtube ซึ่งคงไม่มีใครที่ไม่รู้จัก ถึงจะมีก็น้อยมาก แทบเป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเค้าว่ากันว่า ต่อให้คุณดูคลิปในเว็บไซต์นี้ติดต่อกันทุกคลิป ตลอดชีวิตของคุณ ก็ไม่สามารถที่จะดูได้หมด คงเริ่มนึกภาพกันออกแล้วว่ามันเยอะขนาดไหน แต่ที่แน่ๆ พวกคุณหลายๆคนก็ชอบที่จะเข้าไปใช้เวลาอยู่กับเว็บไซต์นี้ นั่งดูคลิปวีดีโอ ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ แต่คุณต้องมีอินเตอร์เน็ตทุกคั้งที่คุณเปิดดูคลิปเหล่านี้ มิฉะนั้นคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ดูมัน แน่นอนล่ะ หลายๆคนมีอินเตอร์เน็ตอยู่แล้ว Continue reading
ผู้ชม :2929

กลยุทธ์พัฒนาทักษะด้านการเรียน

ในชวงเปิดภาคเรียนนี้ ผมมีเทคนิคนำมาให้ครูทุกท่านลองนำไปใช้ช่วยลูกศิษย์พัฒนาทักษะในด้านการเรียนของตนเอง โดยคุณครูเริ่มต้นด้วยการให้นักเรียนตอบคำถามทั้ง 21 ข้อนี้ก่อน เพื่อดูว่าเด็กมีปัญหาด้านการเรียนในเรื่องใด จะได้ให้ข้อแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขต่อไปตามนั้น
ลองให้นักเรียนตอบ “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” ในคำถามต่อไปนี้ Continue reading
ผู้ชม :3418

แนวทางการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2546

สถาบันส่งเสริมการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใน ระดับปฐมวัย  จึงได้จัดทำแนวทางการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษา ปฐมวัย 2546 ขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูปฐมวัยมีแนวทางที่ชัดเจนในการจัดประสบการณ์การ เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ช่วยพัฒนาคุณลักษณะตามวัยของเด็กปฐมวัย  ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม  และด้านสติปัญญาตลอดจนพัฒนากระบวนการคิด กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  จิตวิทยาศาสตร์และแนวคิดเกี่ยวกับตนเองธรรมชาติและสิ่งต่างๆรอบตัวที่สำคัญ  Continue reading

ผู้ชม :10783

การใช้หลักสูตรและสื่อ หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและสาระการออกแบบ

– การใช้หลักสูตรและสื่อวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
– ข้อเสนอแนะการจัดโครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตร์
– ข้อเสนอแนะการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
– ข้อแนะนำการใช้หนังสือเรียนวิทย์ประถมเดิมกับหลักสูตรใหม่
– ข้อเสนอแนะการจัดการเรียนรู้สาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
– ข้อเสนอแนะการจัดการเรียนรู้สาระการออกแบบและเทคโนโลยี
Continue reading

ผู้ชม :3568

zoomit เครื่องมือซูมช่วยให้การนำเสนอดูดียิ่งขึ้น

คุณเคยมีปัญหาเวลานำเสนองาน ไม่ว่าจะด้วย Powerpoint, Excel หรือโปรแกรมอื่น ๆ
แล้วข้อมูลตัวเล็กมาก ๆ แต่อยากจะแสดงให้คนดูเห็นชัด ๆ ไหมครับ วันนี้ผมมีของดี ๆ
มานำเสนอ (บางท่านอาจจะใช้งานอยู่แล้วก็ได้) ผมได้มีโอกาสไปอ่านบทความของคุณ
Sekyicy เพื่อนบ้านของผม ได้พบเครื่องมือดี ๆ ZoomIt สำหรับใช้ในการนำเสนอ
จึงอยากจะมาประชาสัมพันธ์ต่อ งานนี้ต้องขอขอบคุณและต้องให้เครดิตกับคุณ Sekyicy
ครับ โปรแกรมมันทำอะไรได้หลาย ๆ อย่างนอกจากซูม เช่น ระหว่างซูมก็วาดรูป
พิมพ์ข้อความได้ มี Function จับเวลาถอยหลังได้ เป็นต้น Continue reading

ผู้ชม :2287

ขอความร่วมมือรวบรวมสื่อ/นวัตกรรมการเรียนรู้

ด้วย ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๑๒) อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ขอความร่วมมือทุกโรงเรียนจาก ๑๑ เขต ทำการรวบรวมสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ภายในสถานศึกษาภายในสังกัด โดยแบ่งสื่อการเรียนรู้เป็น ๒ ประเภท ได้แก่ Continue reading

ผู้ชม :1832

ใหม่ Microsoft Security Essentials ฟรีแอนตี้ไวรัส

เปิดให้บริการแล้ว กับฟรีโปรแกรมแอนตี้ไวรัส สปายแวร์จาก จาก Microsoft ในนาม “Microsoft Security Essentials” (MSE)
ความสามารถหลักของโปรแกรมก็หนีไม่พ้นสามารถตรวจสอบและกำจัดไวรัส และสปายแวร์ นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการตรวจสอบพิรุธของไวรัส ในความพยามยามที่จะเปลี่ยนหรือแก้ไขระบบสิทธิ์และความพยายามที่จะขโมยข้อมูลต่างๆ ภายในคอมพิวเตอร์ ? Continue reading

ผู้ชม :5702

แปลงไฟล์วีดีโอตามที่ต้องการ

หลายๆคนคงเป็นคนชอบดูหนัง ดูมิวสิควีดีโอ ดูรายการต่างๆ ซึ่งบางคนก็อาจชอบมากๆ บางคนก็มักจะดูกับคอมพิวเตอร์บ้าง หรือรอดูตามโทรทัศน์บ้าง บางคนก็อาจจะโหลดไฟล์ต่างมาเพื่อมาดู แต่บางครั้ง ไฟล์ที่คุนโหลดมา มันไม่รองรับกับโปรแกรม ที่คุณมีอยู่ หรือในบางครั้งคุณอาจจะต้องนำไฟล์ต่างๆไปเปิดใน เครื่องเล่นอื่นๆ อาจเป็นเครื่องเล่นดีวีดี วีซีดี หรืออาจเป็นโทรศัพท์มือถือ พ๊อคเก็ตพีซี หรือบางคนอาจถ่ายวีดีโอครอบครัวมา แล้วอยากจะเก็บไว้ดูในโทรศัพท์มือถือ แล้วคุณจะทำบยังไง Continue reading

ผู้ชม :2335

รวบรวม โปรแกรมต่างๆ ไว้เป็นหมวดหมู่ในหน้าต่างเดียว

หลายๆคนชอบอ่านหนังสือ  บางคนก็ชอบหนังสือการ์ตูน บางคนก็ชอบหนังสืออ่านเล่น บางคนก็ชอบหนังสือวิชาการ  หนังสือสารคดี หนังสือแฟชั่น และอีกหลากหลายมากมาย แต่บางคน  คนเดียวกันอาจชอบหนังสือหลายๆแบบก็เป็นได้ บางคนก็ชอบที่จะซื้อมาเก็บไว้  แต่จะเก็บยังไงให้ใช้งานง่ายล่ะ ก็ต้องเก็บเป็นหมวดหมู่  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็เช่นกัน แน่นอนว่า แต่ละคนก็จะมีโปรแกรมที่ทำการลงไว้  เยอะแยะมากมาย บางคนชอบเล่นเกมส์มากก็จะมีโปรแกรมเกมส์เยอะแยะ  บางคนชอบตกแต่งภาพมีโปรแกรมตกแต่งภาพเยอะ บางคนชอบดูหนัง ก็จะมีโปรแกรมดูหนังเยอะ  บางคนชอบฟังเพลงก็จะมีโปแกรมฟังเพลงมากมาย  และเชื่อว่าหลายๆคนก็จะมีโปรแกรมในคอมพิเตอร์หลากหลายหมวดหมู่  แล้วถ้าเราไม่จัดวางไว้เป็นระเบียบเนี่ยเวลาจะหาแต่ละครั้งต้องมานั่งเพ่ง  ปวดหัวแย่เลย แต่หากคุณม๊โปรแกรมเป็นร้อยล่ะ  คุณก็ต้องเอามาไว้หน้าจอทั้งร้อยเลยเหรอ อย่างงั้นคงไม่ไหวแน่ๆ ดูรกตา  แต่ถ้ามีโปรแกรมที่จะช่วยจัดเก็บให้เป็นระเบียบ ดูเป็นหมวดหมู่ล่ะ คุณจะสนมั้ย  ในเมื่อคุณอยากจะเอาไอค่อนโปรแกรมหมวดหมู่ต่างๆ มารวมกัน ให้เป็นระเบียบ  Continue reading

ผู้ชม :3232

Windows Live Essential 2011 หรือ MSN เวอร์ชั่นใหม่ไฉไลกว่าเดิม

Windows Live Essential 2011 หรือ MSN ที่ได้เปลี่ยนชื่อไปแล้วนั่นเองครับ โดย MSN รุ่นใหม่นี้ได้เพิ่มเติมความสามารถในการเชื่อมต่อกับ Social Network ต่างๆ มากขึ้นโดยเฉพาะกับ FaceBook ที่สามารถแสดงความเห็นและดูรายชื่อเพื่อนๆ ที่ออนไลน์ใน FaceBook ได้ด้วย อีกทั้งการนำเอากิจกรรมการอัพเดทที่ทำบน Hotmail ทั้งหมดของเพื่อนๆ ในรายชื่อผู้ติดต่อของเราดึงมาแสดงที่ MSN ได้ ช่วยให้เราไม่ตกเทรนหรือทราบได้ว่าตอนนี้เพื่อนๆ เราทำอะไรอยู่นั่นเองครับ Continue reading

ผู้ชม :2699

การแก้ไขปัญหาเปิดไฟล์เอกสาร Word, Excel, PowerPoint ไม่ได้

สำหรับคนที่ใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ในปัจจุบัน อาจเจอปัญหาหนึ่งที่รบกวนหัวใจก็คือ “เวลาที่เรารับหรือดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร Microsoft Office จากที่อื่นแล้วเปิดไม่ได้ หรือเปิดออกมาแล้วเป็นภาษาต่างดาวอ่านไม่ออก” วันนี้ผมมีวิธีการแก้ไขปัญหานี้มาแบ่งปันกันครับ Continue reading

ผู้ชม :7389