ตารางการแข่งขันกิจกรรมงานทักษะวิชาการและความสามารถนักเรียน ปีการศึกษา 2554

{filelink=38}

ผู้ชม :3298

กำหนดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาขาการอาชีพ)

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (สาขาการอาชีพ) จะจัดแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนในวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2554 ณ โรงเรียนบ้านควนทุกกิจกรรม โดยจะทำการแข่งขันตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยทำการรายงานตัวหน้าห้องการแข่งขัน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

{filelink=42}

หมายเหตุ : สำหรับเครือข่ายที่ต้องการเปลี่ยนตัวนักเรียนเข้าแข่งขัน หรือไม่ปรากฏรายชื่อนักเรียนเข้าแข่งขันตามรายชื่อที่ประกาศ ให้ติดต่อขอเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงได้ที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันโดยตรง

ผู้ชม :2188

ตัวอย่างการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน

แบบประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน

ผู้ชม :41977

คู่มือประกวดแข่งขันงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี54

 

 

คู่มือประกวดแข่งขันงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี54

ผู้ชม :2202

รายละเอียดการแข่งขันคอมพิวเตอร์

รายละเอีดการแข่งขันคอมพิวเตอร์

ผู้ชม :1762

สร้างบ้านให้ปลาที่โรงเรียนบ้านไร่ ตอนจบ

ผู้ชม :1743

มาตรฐาน ปฐมวัย สมศ.รอบสาม

มาตรฐานปฐมวัย พื้นฐาน ปฐมวัย 2003

มาตรฐานปฐมวัย พื้นฐาน ปฐมวัย 2003 (โปรแกรม )

มาตรฐานปฐมวัย ( ใหม่ ) รอบสาม (2007 )

มาตรฐานปฐมวัย พื้นฐาน ปฐมวัย (โปรแกรม 2007 )

ผู้ชม :25222

เชิญส่งผลงาน(Best Practice)โรงเรียนในฝัน

เชิญชวนผู้บริหาร  ครู 8 กลุ่มสาระ  ปฐมวัยและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โรงเรียนในฝันจังหวัดสตูลทุกคนร่วมส่งผลงาน (Best Practice) เข้าร่วมประกวดคัดเลือกผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)  โดยดูรายละเอียดได้จาดเว็บไซด์โรงเรียนในฝัน หรือหนังสือแจ้งจาก สพป.สตูล  ทั้งนี้ให้ส่งผลงานเป็นเอกสาร 3-5 หน้า ถึง สพป.สตูล ภายในวันที่  14  กรกฎาคม  2554  เท่านั้น

ผู้ชม :2609

เชิญร่วมงาน Lab School Symposium 2011

สพฐ.จัดงาน Lab School Symposium 2011 ระดับประเทศ 4 ภูมิภาค โดยระดับภาคใต้จัดวันที่ 18-20  สิงหาคม  2554  ณ  โรงเรียนวรนารีเฉลิม จ.สงขลา  เชิญชวนโรงเรียนพาครูและนักเรียนร่วมงาน  มีสิ่งดีๆให้ครูและนักเรียนได้เรียนรู้ตลอดงานทั้ง 3  วัน  เช่น เวทีเสวนาการสร้างความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  การประกวดผลงาน( Best Practice) ของผู้บริหาร  ครู 8 กลุ่มสาระ  ปฐมวัยและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  การจัดนิทรรศการ  การแสดงผลิตภัณฑ์นักเรียน  เป็นต้น

ผู้ชม :1870

ผลการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรของประเทศไทย

ผู้ชม :1502

แบบรายงานผลการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการและความสามารถนักเรียน ปี ๒๕๕๔

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้กำหนดแบบฟอร์มการบันทึกผลการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการ และความสามารถนักเรียน ปี ๒๕๕๔  ในระดับเครือข่าย มาเพื่อให้แต่ละเครือข่ายได้บันทึกผลและส่งคืนตามกำหนด ( ๑๕ ก.ค. ๕๔) โดยส่งผ่านทางอีเมลล์ ศน.สำเริง คือ samrerng.2010@gmail.com

แบบรายงานผลการแข่งขันนักเรียนพิเศษ.เครือข่ายควนกาหลง

แบบรายงานผลการแข่งขันนักเรียนพิเศษ.เครือข่ายควนโดน Continue reading

ผู้ชม :4404

โครงการสร้างบ้านให้ปลาของโรงเรียนบ้านไร่

ผู้ชม :1801