Return to คลังข้อสอบ

แนวข้อสอบPISAภาษาไทย

 1. โคลงโลกนิติ
 2. ไชยเชษฐ์
 3. โคลงสี่สุภาพ
 4. นิราศภูเขาทอง
 5. เพลงกล่อมเด็กเจ้านกกาเหว่า
 6. เฉลยข้อสอบอ่านเอาเรื่อง ระดับชั้น ป.4-6
 7. ตัวอย่างข้อสอบการอ่าน PISA นานาชาติ ชุด ๑ สสวท.
 8. เฉลยและเกณฑ์ข้อสอบการอ่าน PISA นานาชาติ ชุด ๑ สสวท.
 9. ตัวอย่างข้อสอบการอ่าน PISA นานาชาติ ชุด ๒ สสวท.
 10. เฉลยและเกณฑ์ข้อสอบการอ่าน PISA นานาชาติ ชุด ๔ สสวท.
 11. ตัวอย่างข้อสอบการอ่าน PISA นานาชาติ ชุด ๓ สสวท.
 12. เฉลยและเกณฑ์ข้อสอบการอ่าน PISA นานาชาติชุด ๒ สสวท.
 13. ตัวอย่างข้อสอบการอ่าน PISA นานาชาติ ชุด ๔ สสวท.
 14. เฉลยและเกณฑ์ข้อสอบการอ่าน PISA นานาชาติชุด ๓ สสวท.
 15. ข้อสอบการแข่งขันอ่านเอาเรื่อง ป.4-6
 16. แนวข้อสอบปริศนาสร้างสรรค์ ม.๔-๖
 17. แนวข้อสอบปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ระดับชั้น ม. ๑ – ม. ๓
 18. แนวข้อสอบปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ระดับชั้น ม. ๔ – ม. ๖
 19. ปริศนาวรรณคดี ป. 4-6
 20. ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป. 1-3 ชุด2
 21. ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-3
 22. ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-6
 23. วรรณดีสร้างสรรค์ ป.๑-๓ ชุด ๓
ผู้ชม :386289