งานมหกรรมวิชาการชายแดนภาคใต้ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2565

งานมหกรรมวิชาการชายแดนภาคใต้ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสตูล ปีการศึกษา 2565
แข่งขันระหว่างวันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2565
ณ โรงเรียนบ้านคลองขุด โรงเรียนบ้านควน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 
โรงเรียนสตูลวิทยา และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42

************************************

  

 

ผู้ชม :20136