Return to มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง

VTR PLC

# ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ)

 

# การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู โดยใช้กระบวนการชี้แนะ และการเป็นพี่เลี้ยง


# Coaching and Mentoring: นิยามที่มา (ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ)

# 3 ประสานและการพัฒนาครูด้วยบัดดี้ โรงเรียนวัดถนนกะเพรา สพป.ระยอง เขต 2 (ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ)

ผู้ชม :5270