ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและจัดลำดับความพร้อมของสถานศึกษาพอเพียง คัดกรองเพื่อประเมินเป็นศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563

ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวศุจิรัตน์ ไชยบูรณ์ รอง ผอ.สพป.สตูล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาและจัดลำดับความพร้อมของสถานศึกษาพอเพียง ที่เสนอรายงานประกอบการคัดกรองเพื่อประเมินเป็นศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 และปีการศึกษา 2564 ปีงบประมาณ 2565  ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ สพป.สตูล  ทั้งนี้มีสถานศึกษาพอเพียงที่เสนอรายงานประกอบกาพิจารณาคัดกรอง จำนวน 10 โรง  ได้แก่

  1. โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา
  2. โรงเรียนบ้านกุบังปะโหลด
  3. โรงเรียนผังปาล์ม 3
  4. โรงเรียนผังปาล์ม 1
  5. โรงเรียนบ้านสายควน
  6. โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ
  7. โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว
  8. โรงเรียนบ้านไร่
  9. โรงเรียนบ้านเขาไคร
  10. โรงเรียนบ้านท่าแพ

 

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

ผู้ชม :226