การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564  ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2564 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยศูนย์สอบ สปพ.สตูล มีผู้มีสิทธิสอบทั้งหมด 1,647 คน มีจำนวนสนามสอบ 13 สนามสอบ ได้แก่

 1. สนามสอบ นิคมพัฒนาภาคใต้ 3
 2. สนามสอบ บ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49
 3. สนามสอบ อนุบาลควนโดน
 4. สนามสอบ อนุบาลท่าแพ
 5. สนามสอบ อนุบาลทุ่งหว้า
 6. สนามสอบ อนุบาลมะนัง
 7. สนามสอบ บ้านคลองขุด
 8. สนามสอบ อนุบาลสตูล
 9. สนามสอบ บ้านปากบารา
 10. สนามสอบ อนุบาลละงู
 11. สนามสอบ บ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา
 12. สนามสอบ บ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา
 13. สนามสอบ บ้านตำมะลังเหนือ

ทั้งนี้ นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.สตูล  พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.สตูล นำทีมออกเยี่ยมสนามสอบ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแด่ผู้เข้าสอบและคณะทำงานดำเนินการจัดสอบฯ  ซึ่งต่างปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะ เต็มความสามารถ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่สำเร็จเรียบร้อยด้วยดี  มีการกำกับ ติดตาม และดูแลให้ผู้ที่อยู่บริเวณสนามสอบทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

ผู้ชม :222