ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการวัดและ ประเมินผลการเรียนรู้โรงเรียนในสังกัด สพป.สตูล ปีการศึกษา 2564

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. นางสาวศุจิรัตน์ ไชยบูรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการวัดและ ประเมินผลการเรียนรู้โรงเรียนในสังกัด สพป.สตูล ปีการศึกษา 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบงานวัดและ ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ทั้งผู้รับผิดชอบเดิมและผู้รับผิดชอบใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) และการใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (SchoolMis) โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากนางอังคณา สาดีน ครูโรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน และนายอิสมาแอล เหร็มเหมาะ เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.สตูล

 

 

    

ผู้ชม :179