ประชุมเยี่ยมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕


วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น.  นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.สตูล เป็นประธานการประชุมเยี่ยมความพร้อม
การเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อสร้างความเข้าใจแก่คณะกรรมการเยี่ยมความพร้อมการเปิดภาคเรียนฯ ในการให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ สนับสนุนการสร้างความพร้อมในการเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัด โดยคณะกรรมการฯ จะออกเยี่ยมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ในวันที่ ๑๗ – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

 

 

 

 

ผู้ชม :171