นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนโดยใช้อุทยานธรณีโลก

 วันที่ 21 มิถุนายน 2565  นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยศึกษานิเทศ สพป.สตูล  ลงพื้นที่เพื่อนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนโดยใช้อุทยานธรณีโลก ณ รร.บ้านป่าพน และ รร.บ้านหาญ  ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับรับการประเมินจากกรรมการยูเนสโก้ในวันที่  29 มิถุนายน 2565

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

ชมภาพกิจกรรม>>

 

ผู้ชม :41