ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2565

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น.  นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.สตูล   นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  และนางหนึ่งฤทัย วิจิตรจรรยา  ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล  ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2565  ออนไลน์ จัดโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting  การจัดประชุมครั้งนี้มีเข้าร่วมได้แก่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จำนวน 76 แห่ง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 183 แห่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 62 แห่ง และสำนักการศึกษาเมืองพัทยา  ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์สอบบริหารการจัดสอบ O-NET

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

ผู้ชม :52