ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะในโรงเรียน

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา  09.00 น.  นายนภดล ยิ่งยงสกุล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล จัดประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะในโรงเรียน กำหนดแนวทางการนิเทศ ติดตามการดำเนินงาน รวมถึงจัดทำเครื่องมือนิเทศ ติดตามแบบรายงานการดำเนินงาน

#กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 

 

 

ผู้ชม :78