วุฒิบัตรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการฟื้นฟูการถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ด้วยกระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (Response To Intervention : RT)

หนังสือเรียนชั้นประถมศึกษา - บริษัท พรวิทยาเซ็นเตอร์  จำกัด,ร้านเครื่องเขียนยโสธร,ขายเครื่องเขียนราคาส่ง,ขายของเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก,ขายหนังสือเรียน  : Inspired by LnwShop.com

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการฟื้นฟูการถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ด้วยกระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (Response To Intervention : RTI) ขึ้น เพื่อแก้ปัญหานักเรียนเกิดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning loss) โดยส่งผลกระทบต่อการอ่าน การเขียน ทำให้มีนักเรียนที่มีแนวโน้มบกพร่องทางการเรียนเพิ่มขึ้น โดยจัดอบรมในระหว่างวันที่ ๓ – ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

คลิ๊กรับวุฒิบัตร

ผู้ชม :169