เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การนิเทศโดยการศึกษาชั้นเรียน Lesson Study เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการอ่านจับใจความสำคัญของครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้น ป.6

>> ดาวน์โหลดที่นี่<<

ผู้ชม :64