เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง ชุดนิเทศเพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สำหรับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.6

>>ดาวน์โหลดที่นี่<<

ผู้ชม :70