อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ 2565

 วันที่ 5 กันยายน 2565 นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.สตูล เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ 2565 ซึ่งจัดโดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการอบรมโดย นางจิรัชฎา ลิมานิ ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล โดยครั้งนี้เป็นการจัดอบรมให้แก่ครูปฐมวัยในสังกัด ที่ได้รับการบรรจุใหม่หรือไม่เคยผ่านการฝึกอบรมมาก่อน เพื่อพัฒนาคุณภาพครูผู้สอนปฐมวัย ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทดลองวิทยาศาสตร์และการจัดทำโครงงานระดับปฐมวัย ทั้งนี้มีกำหนดจัดอบรม จำนวน 2 วัน คือวันที่ 5 – 6 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ชั้น 3 สพป.สตูล

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเทคโนโลยี

ผู้ชม :70