Category: กิจกรรมนิเทศ

เกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๕๙ สำหรับครูผู้ฝึกซ้อม

เกียรติบัตรสำหรับครูผู้ฝึกซ้อมและครูเข้าร่วมแข่งขัน กลอ …

Continue reading

เกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๕๙ สำหรับนักเรียน

เกียรติบัตรสำหรับนักเรียน เขียนตามคำบอก ป1-3 เขียนตามคำ …

Continue reading

คู่มือการนิเทศภายในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

คู่มือการนิเทศภายในเล่มนีจัดทำขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารโรง …

Continue reading

สสวท.จัดทำ e-Magazine

สสวท. หรือชื่อเต็ม ๆ ว่า สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร …

Continue reading

วุฒิบัตรโครงการสร้างสื่อการเรียนรู้…สู่แท็บเล็ต

ผู้ชม :2208

Continue reading

สพป.สตูล สอนครูจัดการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้าน

>>วันที่ 31 พฤษภาคม 2555   ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ …

Continue reading

Continue reading