Return to Downloads

เอกสาร

แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรวม

 

 

 

 

 

 


เอกสาร ไฟล์สื่อ ประกอบการอบรมปฏิบัติการบูรณาการคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน

 

 

คู่มือครู

ค่ายคณิตศาสตร์มหัศจรรย์
สื่อ เกม และของเล่นทางคณิตศาสตร์ 1
สื่อ เกม และของเล่นทางคณิตศาสตร์ 2
คู่มือประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
สวนคณิตศาสตร์สร้างสรรค์
การแก้โจทย์ปัญหาและบทประยุกต์
ถามตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
การออกแบบเชิงเรขาคณิต
คู่มือการใช้อุปกรณ์ลูกคิด
ข้อสอบที่ใช้สำหรับโครงการวิจัยและประเมินผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ ร่วมกับนานาชาติ ครั้งที่ 3
คู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มคณิตศาสตร์
ข้อสอบสำหรับการแข่งขันคณิตศาสตร์ประถมศึกษาระดับโลกที่ฮ่องกง พ.ศ.2544 – 2545
ตัวอย่างข้อสอบและข้อสอบ สำหรับการแข่งขันคณิตศาสตร์ประถมศึกษา ระดับโลกที่ฮ่องกง พ.ศ.2539 – 2543
ผู้ชม :24971

เอกสารแนวทางการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

. สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ …