สสวท.จัดทำ e-Magazine

ebook_scikids2สสวท. หรือชื่อเต็ม ๆ ว่า สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดทำนิตยสารไซคิดส์ (SciKids) นิตยสารออนไลน์สำหรับเยาวชนวัยประถมศึกษา เป็นความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เหมาะกับเด็กและเยาวชน สามารถเข้าไปอ่านกันได้แลัวครับที่เว็บไซต์ http://scikids.ipst.ac.th ออกมาแล้วฉบับนี้เป็นฉบับที่ 2 ประจำเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2557 มีชื่อเล่มว่า นักสิ่งแวดล้อมน้อย มีเนื้อเรื่องที่สำคัญ ได้แก่
– มาทำที่กรองน้ำอย่างง่ายกันเถอะ
– เมฆอะไรเอ่ย
– สัมภาษณ์นักวิจัยวัยซน

ผู้ชม :1329