ทุกความร่วมมือกับอีกหนึ่งความสำเร็จ..การจัดสอบ O-NET ชั้นป.6 และ ม.3 ศูนย์สอบ สพป.สตูล

เริ่มภารกิจวันแรก ผ่านฉลุย กับการจัดการสอบ O-NET ศูนย์สอบ สพป.สตูล   นำโดย นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สตูล พร้อมด้วย  นายกอเฉ็ม  หมีนเหม รอง ผอ.สพป.สตูล , นายวินัย ชัยชนะ รอง ผอ.สพป.สตูล , ผอ.กลุ่มฯ  ศึกษานิเทศ และเจ้าหน้าที่ สพป.สตูล ทุกท่าน   โดยกิจกรรมในวันนี้เริ่มต้นเมื่อเวลา 05.00 น.  ตัวแทนจากสนามสอบ (ระดับ ป.6 จำนวน 17 สนามสอบ และ ระด้บ ม.3 จำนวน 13 สนามสอบ) เดินทางมารับแบบทดสอบ ณ สพป.สตูล อย่างพร้อมเพรียงกัน  และในระหว่างการดำเนินการจัดสอบของแต่ละสนามสอบ ท่าน ผอ.สพป.สตูล , รอง ผอ.สพป.สตูล , ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และศึกษานิเทศทุกท่าน เดินทางไปเยี่ยมชมสนามสอบ ให้คำแนะนำและกำลังใจ แด่คณะกรรมการระดับสนามสอบและผู้เข้าสอบ  ซึ่งการดำเนินการจัดสอบ O-NET ในปีนี้เป็นไปอย่างราบรื่นด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย

*********************************************************

# กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ 

# นำกระบวนทัศน์ ศรัทธา สามัคคี  มีความรู้ สู้งาน

*********************************************************

..รวมภาพบรรยากาศ การสอบ O-NET สนามสอบต่าง ๆ ประจำศูนย์สอบ สพป.สตูล..

ผู้ชม :370