29 เมษายน 2021 archive

DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

 ประชาสัมพันธ์ ตารางออกอากาศการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ …

Continue reading

โครงการสอนออนไลน์-Project 14

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่ แน …

Continue reading

แผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning

ทรูปลูกปัญญาร่วมกับสำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทย …

Continue reading